Utlysning Pedagoger til våren 2019

Det søkes etter pedagoger til vårsemesteret 2019 ved PRODA Oslo i dansefag og annen relevant trening. Søknadsfrist 12. oktober 2018. Se fullstendig Utslysning for vår 2019