Vibeke Sæther uke 38+39

Vibeke om klassene :

Klassene mine er Axis Syllabus-basert og jeg er opptatt av en funksjonell og dynamisk bruk av kroppen. Jeg videreutvikler stadig bevegelsesmaterialet der jeg er opptatt av bevegelsesprosessen og energiflyten. Det er fokus på flyt, bevegelighet og kjedereaksjoner. Jeg er opptatt av anatomisk hensiktsmessige bevegelser, økonomisert muskelbruk og smidighet til gulvet samtidig som jeg jobber med fart, spenst og fraskyv fra både hender og føtter. Mesteparten av klassen vil være i kontinuerlig bevegelse over gulvet, i ulike nivåer og noe opp/ned for å bevisstgjøre og utvikle balanseevnen.