Mai Lisa Guino uke 34+35

Høstsemesteret starter med gjestepedagog Mai Lisa Guino som skal gi klasser både i ballett og samtidsdans.

Ballett klasser:
Mai Lisa gir strukturerte ballett-klasser men med fokus på frihet, musikalitet og tilgjengelighet i kroppen. Mai Lisa liker også å utfordre kroppen til å bevege seg større og nå utover grensene. Målrettet mot mere moderne repertoire.
Samtidsdans klasser:
Mai Lisa gir samtidsdans klasser med fokus på å finne tilgjengeligheten i kroppen, overføring av vekt og fokus på å oppleve forskjellige kvaliteter og teksturer.