Nytt styre i PRODA

Styret ble konstituert 18.6. Styret består av åtte dansekunstnere fra ulike deler av feltet og virker fram til neste årsmøte (april 2019). Styret har det øverste ansvaret i PRODA og skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Les mer om styrets medlemmer her  http://46.101.179.38/om-proda/styret/