Vi trenger ditt svar innen 1.6.

PRODA skal være et relevant og samlende fagtilbud for hele dansefeltet.

Vi ønsker derfor at flest mulig av brukerne og dansekunstnere som ikke bruker PRODA svarer på PRODA spørreundersøkelse 2018

https://no.surveymonkey.com/r/HFLFRNL

Svarfrist 1. juni.  Undersøkelsen er anonym og tar ca 10 min.

Vi håper du tar deg tid. Ditt svar er med å forme PRODA framover !