Intervju med daglig leder på PRODA

I forbindelse med 30 års jubileet til PRODA har Danseinformasjonen intervjuet Lene Hafstad.

Les intervjuet her https://www.danseinfo.no/10-sporsmal-og-intervjuer/andre-intervjuer/4466-proda-profesjonell-dansetrening-30-ar-tre-sporsmal-til-daglig-leder-lene-hafstad