skal ansette flere

Skuespiller- og danseralliansen skal ansette flere dansere og skuespillere. Søknadsportalen åpner 5.febr og søknadsfrist er 5. mars. Flere informasjonsmøter skal holdes i februar. Mer info her  https://skuda.no/