Jazz med Caroline Skjørshammer uke 49+50

Carolines jazzklasser følger en tradisjonell oppbygging med oppvarming, tekniske elementer, sekvenser over gulvet og en koreografi til slutt. Koreografiene ligger hovedsakelig i det mer lyriske jazz-landskapet, med rom for egen tilnærming og tolkning.