Etiske Retningslinjer og husorden

Styret i PRODA har vedtatt Etiske Retningslinjer som også omhandler fotografering på klassene. Se her http://46.101.179.38/om-proda/etiske-retningslinjer/

PRODAs brukere skal være med å holde orden på huset ; sett skoene i skohyllen så inngang/rømningsvei er fri, sett alt du låner av utstyr som matter, baller, stoler o.a. tilbake på plass, følg Ordensinstruks på felleskjøkkenet.