Vi søker etter pedagoger til våren 2018

Vi søker etter pedagoger for enkelt-engasjementer vårsemesteret 2018 ved PRODA Oslo.  Søknadsfrist 8. oktober.

Se fullstendig utlysning Stillingsutlysning vår 2018