27 pedagoger i høst !

En rekke norske og internasjonale pedagoger skal undervise på PRODA Oslo i høst i mange ulike danseutrykk og annen relevant trening. Alle pedagogene er presentert med foto&bio i menyen her under PEDAGOGER.