Vebjørn Sundby

er utdannet ved Statens Balletthøgskole 2003. Han har arbeidet ved Carte Blanche og Eastman/kompaniet til Sidi Larbi Cherkaoui. Vebjørn arbeider også som koreograf, og har arbeidet med verker for KHIO og Nasjonalballetten. I 2015 koreograferte han “Linked” sammen med Guro Nagelhus Schia. Vebjørn er nå ansatt i Skuespiller- og danseralliansen, og du kan lese mer om han her https://skuda.no/kunstnerkatalogen/vebj%C3%B8rn–sundby