Annette Brandanger

har både klassisk og moderne skolering i dans. Hun arbeider i små og store prosjekter både som danser, koreograf og pedagog i Oslo og London. Forestillingsprosjektene er ofte tverrfaglige og nyskapende. I sin undervisning er Anette opptatt av bevegelseslære, ulike danseteknikker og akrobatikk. Annette initierte Constant Movement i mai 2020, som et initiativ for å tilby mer regelmessige treningsforhold for samtidsdansen. CM har siden Mai arrangert 23 klasser, 9 ute treninger, kohort ved Klimahuset og groovparty med Live DJ.