Annette Brandanger

har både klassisk og moderne skolering i dans. Hun arbeider i små og store prosjekter både som danser, koreograf og pedagog i Oslo og London. Forestillingsprosjektene er ofte tverrfaglige og nyskapende. I sin undervisning er Anette opptatt av bevegelseslære, ulike danseteknikker og akrobatikk. Annette deltar i et forskningsarbeid om hvordan skader kan forebygges ved hjelp av fokus rundt fotarbeid.