Nytt styre

Nytt styre i PRODA ble konstituert 22.6.17. Styret består av dansekunstnere som representerer bredde i danseuttrykk, yrker og alder. Styret består av Anette Meiltoft (leder), Grethe Brækkan (nestleder), Eva Grainger, Mathias Jin Budtz, Mikael Rønne (repr NoDa), Nina Lill Svendsen (vara repr NoDa), Inés Moldskred-Belli (vara), Marit Krogeide (vara) og Else Margrete Sveinsson (vara)