Høstsemester 21.aug-15.des

Timeplanen for høsten presenteres på Frilanstreffet 12.6. Planen legges ut her på nettsiden i midten av juni. PRODA samarbeider med PRAXISfestialen og CODAfestivalen om deres workshopsprogram og med Skuespiller- og danseralliansen om en workshop i høst. Det ordinære tilbudet utvides med bl a klasser i yoga o.l. hver mandag og Dancehall på fredager i september.