Trommer&groove på samtidsdans

Trommelsager Elisabeth Mørland Nesset vil spille i klassene til Marianne Kjærsund 22., 23., 28. og 29. mars. Elisabeth har erfaring som teater- og bandmusiker innenfor ulike sjangre. Groove er en stor interesse og et gjennomgående fokus i prosjektene hun jobber med bl a i KjærNe DUO som består av Elisabeth Nesset og Marianne Kjærsund. Her jobbes det med ulike former av groove som oppstår i møtet mellom danser og trommeslager.