Regionale PRODA-tilskudd 2017

Styret i PRODA har behandlet søknader og vedtatt fordeling av kr 460.000 til profesjonell dansetrening i 7 regioner i 2017. Oversikt regionale tildelinger 2010-2017 Ark1