Marianne Kjærsund

Marianne Kjærsund

har ballettpedagogutdanning fra Høgskolen i Bodø. Hun har vært medskapende utøver i mange danseprosjekter i Norge og utlandet. Hun underviser bl a på Forstudium i dans, Skolen for Samtidsdans og har vært engasjert i en årrekke ved PRODA Oslo og PRODAs regionale avdelinger.