Marianne Kjærsund

Marianne Kjærsund er basert i Oslo, Norge, og har sitt hovedvirke som utøvende og medskapende danser i ulike dansekunstproduksjoner. Hun er utdannet Ballettpedagog ved Høgskolen i Bodø i 2001, og kombinerer aktivt undervisning og utøvende arbeid som frilanser.

Hennes arbeid som utøver har vært i samarbeid med en rekke koreografer i Norden. Et sentralt samarbeid er produksjonene: «kvinnor och skog», «Flottarkärlek», «Bättre folk» og «Rosa löften» av Hagar Malin Hellkvist Sellén.

Andre eksempler er «Lost Night» av Björn Säfsten, «Rut» av Rosalind Goldberg, «Cheers!» og «Thee to» av Helgebostad/Rueslåtten, «Animal Magnetism 1» og «Riding Romance: Swanlake» av Henriette Pedersen, «Du skal ikke skue hunden på hårene» av Elle Sofe Henriksen og «By Carte Blanche» av og med danserne i Carte Blanche.

Den største delen av sin undervisningspraksis har hun utviklet ved Sunnhordland folkehøgskole, Spin Off  forstudium, Høyskolen for dansekunst og ved PRODA i ulike landsdeler. Viktige inspirasjoner er pedagoger som Rosalind Crisp, Andrew Morrish og Frey Faust.

Gjennom sin yrkespraksis har Marianne mottatt Rolf Gammleng-prisen for «fortjenstfull medvirkning i scenekunstneriske forestillinger», og Norsk kulturråds arbeidsstipend for yngre uetablerte kunstnere og ordinært arbeidsstipend for dansekunstnere.

Hun er ansatt i SKUDA (Skuespiller- og danseralliansen).