Regionale PRODA-tilskudd 2017

norgeskartRegionale profesjonelle dansemiljøer/institusjoner kan søke om tilskudd fra PRODAs statsstøtte 2017 for å arrangere gratis profesjonell dansetrening i sin region. Søknadene vil bi behandlet av styret i PRODA. Søknadsfrist 20. januar 2016. Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til post@46.101.179.38 eller tlf 91 16 28 49.