FRILANSTREFF onsd 7.des

frilanstreffSkuespiller- og danseralliansen inviterer til Frilanstreff onsdag 7. des kl. 16.00. Tema : Å jobbe som skuespiller og danser i utlandet og i Norge. Ingrid Bolsø Berdal og Guro Nagelhus Schia deler sine erfaringer. Intervjuer Kristin Valla              Sted: Welhavensgt 1/Prøvesalen

https://skuda.no/item/2415-frilanstreff-onsdag-7-desember-2016