PRODAs statstilskudd 2017

logo-regjeringenPRODAs tilskudd er kun foreslått med prisjustering på 1,7 % i Statsbudsjett-forslaget 07.10.16. PRODA søkte om økning i tilskuddet basert på stadig utvidelse av regional PRODA-virksomhet, og behov for et større og bredere treningstilbud i Oslo. Se Norske Dansekunstneres synpunkter på budsjettet her. https://norskedansekunstnere.no/?p=8614