Caroline Skjørshammer uke 41+42

foto: Stian Schioldborg

foto: Stian Schioldborg

Ballettklassene følger den tradisjonelle strukturen, men har en contemporary vri og gir noe større rom for utforskning av dynamikk og bevegelseskvaliteter. Musikken er variert med intensjon om at den kan gi nye impulser og annen inngang til utførelsen av kjente tekniske øvelser. Funksjonalitet, dynamikk, musikalitet og danseglede er ord som beskriver denne klassen.