GAGA med Natalia Vik uke 38+39

natalia-vikGAGA er basert på improvisasjon og kontinuerlig flyt med flere lag av instruksjoner. GAGA er en “toolbox” som brukes for å utforske våre evner, ulike kvaliteter og fysikalitet. Man kan la seg inspirere av pedagogen og alle rundt seg, lytte til kroppen, se rommet og de andre som du deler plassen med. Natalia Vik er sertifisert instruktør i GAGA/Ohad Naharin sitt bevegelsesspråk.