NB – Klassen torsd 8.9. utgår

Klassen i samtidsdans med Cecilie L.Steen torsdag 8.8. må dessverre avlyses. Men vi minner om Extra lang BreakfastClubbin m/DJ denne dagen fra kl. 8.00-9.45