Nytt mentoringprogram

SKUDA-logo-horisontal-kun-navn-NY-til-web (3)Skuespiller- og danseralliansen starter nytt mentoringprogram i 2017 for frilans dansere og skuespillere. Ønsker du å ha en samtalepartner/mentor fra Alliansen som du kan diskutere med, om utfordringer og mål knyttet til karrierer din ? Søknadsfrist 2.10. Se fullstendig utlysning

https://skuda.no/item/2411-nytt-mentoringprogram-i-2017