Natalia Vik

Natalia Vik mottok sin utdanning i samtidsdans i København i 2007, og er sertifisert Gagalærer etter utdanningen i Tel Aviv i 2012. Natalia har 12 års erfaring som danselærer og utøver, med hovedfokus på bevegelsesspråket Gaga. Hun har reist verden over for å undervise på skoler, utdanninger, dansekompanier og festivaler. I tillegg til Gaga har hun de siste årene utviklet sin egen metode MOVE through dance sessions som er et møte mellom Gaga, samtidsdans og qigong.

Hun har også en mastergrad i Human ernæring og fysiologi fra Universitetet i Bergen.