PRODA i sommer

  • Jordbær-1024x656Følg PRODA på facebook, og se hva som tilbys av sommer-PRODA rundt om i landet
  • Høstsemesteret i Oslo starter 15. august – se timeplan
  • KICK-OFF for nyutdannede 24.august
  • GOD SOMMER !