Referat fra generalforsamling 2016

PRODA avholdt sin generalforsamling i april sammen med generalforsamling for Norske Dansekunstnere. Referatene finner du her https://norskedansekunstnere.no/?page_id=5758