Åpent Rom uke 25 – Nytt semester uke 33

  • sommer-og-solStudioer kan benyttes gratis 20.- 24.juni kl. 9.00-17.00
  • Så er det sommerferie på PRODA Oslo
  • Høstsemesteret starter opp mandag 15. august  (timeplanen legges ut på nettsiden i slutten av juni)