Åpent Rom i gang

Åpent rom 1 2016Åpent rom 2 2016Åpent rom 3 2016Rommene er i bruk første dagen på Åpent Rom. Vi håper mange benytter seg av dette PRODA-tilbudet i uke 24 og 25.