Nye lønnssatser PRODA-pedagoger

LØnnsforhandling 2016Eva Grainger/styreleder og Grethe Brækkan/nestleder ble i forhandlinger med NoDa 27.5. enige om regulering av lønnssatser for pedagoger som arbeider for PRODA. Se justerte satser i menyen her OM PRODA.