Nytt styre i PRODA

styreNye styremedlemmer ble valgt på generalforsamling 16.4. PRODAs styre består nå av Eva Grainger, Grethe Brækkan, Mathias Jin Budtz og Sylvi Fredriksen, varamedlemmer er Marit Krogeide, Else Margrete Sveinsson, Ines Moldskred-Belli. Norske Dansekunstnere oppnevner i tillegg en representant med vara.