Innkalling til PRODAs generalforsamling

PRODA avholder generalforsamling lørdag 16.4. i Welhavensgt 1 kl. 12.00-13.00. Møte- og stemmerett har medlemmer av Norske Dansekunstnere. Vi håper mange av våre brukere og pedagoger vil komme og få innsikt i PRODAs aktiviteter og planer, dele synspunkter og velge nye styremedlemmer. Se Innkalling og sakspapirer