PRODA Oslo i uke 13

  • Ballett med Caroline Skjørshammer tirsd-fred kl 10.00-11.30
  • Fridans tirsd kl 9.00-10.00
  • Breakfast Clubbin torsd kl. 09.00-10.00