Unik mulighet for profesjonelle dansere

 

 

 

 

 

 

Dansens Hus og Sparebankstiftelsen inviterer profesjonelle dansekunstnere/PRODA-brukere som vil lage forestillinger for gruppen 0-3 år om å søke tilskudd. Fra 2016-2018 skal det tildeles kr 350.000 pr produksjon til tre produksjoner som skal vises på dansens Hus. Søknadsfrist 5. april 2016. Se mer info DANSEFORESTILLING FOR GRUPPEN 0 – 3 ÅR