PRODAs generalforsamling 16.4.

Lørdag 16.4. avholder både PRODA og Norske Dansekunstnere sine generalforsamlinger i Welhavensgt. 1 fra kl. 12.00. Hold av dagen !  Nærmere program og sakspapirer kommer. PRODA er brukerstyrt og nye medlemmer til styret i PRODA skal velges. PRODAs aktivitet i fjor og planer i år legges fram.