Utlysning pedagoger til høsten

PRODA Oslo søker pedagoger til høsten 2016 (uke 33-50) for enkeltengasjementer, 2-3 klasser/uke i perioder på 2-4 uker. Søknadsfrist 30.mars. Se Stillingsutlysning høst 2016