Torsdag 3. mars kl. 10-11

er Skuespiller- og danseralliansen igjen på PRODA Oslo, for at du kan droppe innom etter klassene og få informasjon om Alliansen og hvordan man søker ansettelse der. Velkommen !