Nye tilbud på PRODA

Illustrasjon v/Rannei Grenne

Illustrasjon v/Rannei Grenne

I samarbeid med Skolen for Samtidsdans tilbys FRIDANS og BREAKFAST CLUBBIN tirsd og torsd kl. 9.00-10.00 f.o.m. uke 5. Tilbudene er initiert av Rannei Grenne og Solveig Styve Holte. Mer info kommer !