Skuespiller- og danseralliansen skal ansette flere

Alliansen videreføres som fast tiltak i 2016 og skal ansette flere kunstnere i år. Søknadsportalen åpner 2. februar, og søknadsfrist er 9. mars. Les mer her