Søknadsfrist 20. jan for PRODA regionalt

Det kan søkes midler fra PRODAs statstilskudd 2016 til profesjonell dansetrening rundt om i Norge inneværende år. Institusjonene/miljøene som søker må ha god oversikt over og kontakt med de som arbeider som dansere, koreografer og pedagoger i sin region/fylke/landsdel. Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til post@46.101.179.38