PRODA Regionalt Seminar 2015

Vel overstått seminar på Inderøy 19.+20. nov med PRODA-ansvarlige fra hele landet ; Ida Gudbrandsen, Grethe Brækkan, Lene Hafstad, Liv Basberg, Tone Tronstad, Annasara Yderstedt, Trine Fjellstad, Turid Johansen, Live Strugstad, Anna Hegdahl, Guro Gulstad og Laurence Meriaux.