PRODAs statstilskudd 2016

I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått 43,103 mill. kroner til Dansens Hus, inkl. PRODA profesjonell dansetrening. Av tilskuddet utgjør kr 2,535 mill. kroner en egen avsetning til PRODA. Tilskuddet er på samme nivå som for 2015.

PRODA søkte Kulturdepartementet om kr. 3,053 mill kr. for å øke tilbudet i Oslo med 2 klasser pr uke, øke den regionale virksomheten og etablere datasystemer for brukerregistrering og pedagog-søknader.