Foreslått tilskudd til PRODA Oslo 2016

Byrådet i Oslo har foreslått et driftstilskudd på kr. 100.000 til PRODA Oslo for 2016. Søknadsbeløpet var kr. 350.000. Vi vil jobbe for å øke beløpet da det blir et politisk skifte i kommunen nå, og AP og SV tidligere har foreslått større bevilgninger til kunstnertiltaket PRODA. Les mer om alle tilskudd til dans her  https://www.danseinfo.no/nyheter/nyheter/3320-dans-i-oslo-kommunes-budsjett