Besøk av tegne-studenter 9.sep

Tegnet på PRODA på Dansens Dag 2015

Vi får besøk av sudenter i illustrasjon ved Norges Kreative Høyskole i begge klassene onsdag 9.sep.i Oslo. Studentene har et emne som omfatter studier av menneskekroppen, innvendig, utvendig og i bevegelse. De vil sitte på krakker langs veggene og tegne det de opplever under dansetrening på PRODA.