Pedagoger i høst

Skisse fra PRODA-klasse på Dansens Dag 2015

Pedagogene ved PRODA Oslo dette semesteret er presentert under PEDAGOGER i menyen til venstre. Vi vil fortløpende informere mer om teknikk, innhold osv i de ulike klassene.