Sissel Maria Aarseth

var ansatt i nasjonalballetten fra 1990-2011 (solist fra 1997). Sissel har tatt PPU i dans ved KHIO og arbeider nå som pedagog ved KHIO, Den norske Operas ballettskole og Bårdar Akademiet.