Nytt styre i PRODA

Nye styremedlemmer ble valgt på generalforsamlingen i april. PRODA er brukerstyrt, og styremedlemmene er/har vært aktive dansekunstnere. Gry Bech-Hanssen og Anne Guri Tvedt takket av etter mange års styrearbeid. Det nye styret består av : Anne A.T. Kværner, Eva Grainger, Ida Gudbrandsen, Grethe Brækkan, Nina-Lill Svendsen (NoDa) og varamedlemmer Mikael Rønne (NoDa), Signe Domogalla, Mathias Jin Budtz og Orfee Schuijt