PRODAs høringssvar til Kunstnerøkonomi-utredningen

PRODA har avgitt høringssvar til Utredning om Kunsterøkonomien, som ble publisert i januar 2015. Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig inntektsnivå til dansere og koreografer er svært lavt. Vi mener derfor det er viktig med videre innsats til levekårstiltak som PRODA, som virker direkte inn på dansekunstnernes økonomi. Les vår Høringsuttalelse til utredning kunstnerøkonomi