GENERALFORSAMLING 2015

Fra 25 års jubileet til PRODA

Generalforsamling for PRODA og NoDa holdes lørd 11. April kl 12.00 i Welhavensgt 1. PRODA starter ca kl. 14.00. PRODAs aktivitet og økonomi i 2014 og budsjett for 2015 legges frem, og nye kandidater til styret skal velges. Styret i PRODA foreslår nå vedtektsendringer slik at alle brukerne ved PRODA får møterett i et årsmøte og kan velges inn i styret. (Idag gjelder dette kun medlemmer i NoDa). Servering og sosialt samvær etterpå. Møt opp og følg med på utviklingen i PRODA. Se Dokumenter til innkallingen